Materialer/What you need:

Mål/Size:

8/4 bomuld i ønsket farve (ca. 30 g)/100 % cotton (app. 30 gr.)
Hæklenål 2,5 eller 3,0/Crochet Hook 2,5 mm or 3,0 mm
Trælim/Wooden glue — white glue
Rund ballon/Round balloon
Lyskæde/Fairy lights

Ca. 16 cm i diameter/App. diameter 16 cm

Forkortelser/Stitches used:

lm – luftmaske / ch - chain
km – kædemaske / sl st - slip stitch
fm – fastmaske / sc - single crochet
stgm – stangmaske / dc - double crochet
lmb – luftmaskebue / ch-sp - chain space

Mønster/Pattern:

OBS! De første 3 lm i hver omgang tæller for 1 stgm. /NOTE! The first 3 ch i each round counts as 1 dc.

1. omg./r 1:
Slå 8 lm op og saml til en ring med en km i første m
8 ch, sl st in 1:st ch to form a ring.

2. omg./r 2:
3 lm, 23 stgm i ringen. Afslut med en km i første m
3 ch, 23 dc in the ring, sl st in 1:st ch

3. omg./r 3:
6 lm (tæller for 1 stgm+3 lm), spring 1 m over, stgm i næste m, 3 lm, gentag - omgangen ud, afslut med km i 3. lm
6 ch (counts as 1 dc and 3 ch), [skip 1 st, dc in next st, 3 ch] repeat all way round, sl st in 3:rd ch

4. omg./r 4:
3 lm, 3 stgm i lmb, 1 stgm i næste m, 3 stgm i lmb, gentag - omgangen ud, afslut med km i 3. lm
3 ch, 3 dc, [1 dc in next st, 3 dc in ch-sp] repeat all way round, sl st in 3:rd ch

5. omg./r 5:
6 lm (tæller for 1 stgm+3 lm), spring 1 m over, 1 stgm i næste m, 3 lm, gentag - omgangen ud, afslut med km i 3. lm
6 ch (counts as 1 dc and 3 ch), [skip 1 st, 1 dc in next st, 3 ch]repeat all way round, sl st in 3:rd ch

6. omg./r 6:
3 lm, 3 stgm i lmb, 1 stgm i næste m, 3 stgm i lmb, gentag - omgangen ud, afslut med km i 3. lm
3 ch, 3 dc i ch-sp, [1 dc in next st, 3 dc in ch-sp], repeat all way round, sl st in 3:rd ch

7. omg./r 7:
8 lm (tæller for 1 stgm+5 lm), spring 3 m over, 1 stgm i næste m, 5 lm, gentag - omgangen ud, afslut med km i 3. lm
8 ch (counts as 1 dc and 5 ch), [skip next 3 st, 1 dc i next st, 5 ch]repeat all way round, sl st in 3:rd ch

8. omg./r 8:
3 lm, 5 stgm i lmb, 1 stgm i næste m, 5 stgm i lmb, gentag - omgangen ud, afslut med km i 3. lm
3 ch, 5 dc in ch-sp, [1 dc in next st, 5 dc in ch-sp], repeat all way round, sl st in 3:rd ch

9. omg./r 9:
6 lm (tæller for 1 stgm+3 lm), spring 2 m over, 1 stgm i de næste 2 m, 3 lmgentag - indtil der er 1 m tilbage, 3 lm, afslut m km i 3. lm
6 ch (counts as 1 dc and 3 ch), [skip next 2 st, 1 dc in next 2 st, 3 ch]repeat until the last st, 3 ch, sl st in 3:rd ch

10. omg./r 10:
3 lm, 3 stgm i lmb, 1 fm i de næste 2 m, 3 stgm i lmb, gentag - omgangen ud, afslut med km i 3. lm
3 ch, 3 dc in ch-sp, [1 sc in next 2 st, 3 dc in ch-sp], repeat all way round, sl st in 3:rd ch

Bryd garnet og hæft ender / fasten off and sew in ends

Lav nu en mere, men denne skal du ikke bryde garnet på / make one more but dont fasten off this one

Sammenhækling/Crochet them together:

(Del 1 er den del, hvor du ikke har brudt garnet / part 1 is the one where you didn't fasten off)

3 lm, 1 km i del 2 i en fm. 5 km langs del 2 (til du kommer til den sidste af de to fm), 3 lm og herefter 1 km over i del 1 og gentag herefter 5 km, 3 lm, 1 km i modsatte del
3 ch, 1 sl st in part 2 in a sc. 5 sl st along part 2 (until you reach the last of the two sc), 3 ch, 1 sl st in part 1 and now repeat [5 sl st, 3 ch, 1 sl st in the opposite part]

Sammenhæklingen voldende mig en del udfordringer, da jeg synes det var svært at finde en løsning, hvor det kom til at se pænt ud / it can be quite difficult crocheting the two parts together and I had a lot of troubles getting it to looks nice.

Så hvis du finder en anden måde at gøre det på, hvor du synes det bliver pænere, skal du selvfølgelig gøre det - og du må meget gerne dele din fremgangsmåde med os andre herunder opskriften / So if you find another way to crocheting the two parts together feel free to do this - and you are more than welcome to tell how you did in a comment below this pattern.

Herefter skal du i gang med at afstive din kugle - for hjælp til dette kan du se her, vejledningen starter lige under billede 8 & 9 🙂 / now you are going to make your ball stiff  - if you need help with this you can look here - the guide starts right under picture 8 & 9 🙂