Liste over hækleforkortelser samt oversættelse til engelsk og amerikansk.


# Dansk Engelsk Amerikansk
1 m maske st stitch st stitch
2 lm luftmaske ch chain ch chain
3 km kædemaske sl st slip stitch sl st slip stitch
4 fm fastmaske dc double crochet sc single crochet
5 hstgm halv stangmaske htr half treble hdc half double crochet
6 stgm stangmaske tr treble dc double crochet
7 db-stgm dobbelt stangmaske dtr double treble dt/tr treble
8 3-dstgm tredobbelt stangmaske trtr triple treble dtr double treble
9 sl o slå om yoh yarn over hook yo yarn over
10 udt udtagning inc increase inc increase
11 indt indtagning dec decrease dec decrease
12 MR magisk ring MC/MR magic ring /ring MC/MR magic circle /ring
13 bml bagerste maskeled bl/blo back loop (only) bl/blo back loop (only)
14 fml forreste maskeled fl/flo front loop (only) fl/ flo front loop (only)
15 rk række rw row rw row
16 omg omgang rd round rd round
17 sm sammen tog together tog together
18 gent gentag rep repeat rep repaet
19 r ret rs right side rs right side
20 vr vrang wr wrong side wr wrong side
21 fort fortsæt cont continue cont continue
22 skiftevis skiftevis altn alternate altn alternate
23 hæklenål hæklenål hook crochet hook hook crochet hook
24 træk en løkke op træk en løkke op draw thr lp draw through a loop draw thr lp draw through a loop
25 opskrift opskrift patt pattern patt pattern
26 gent fra gentag fra rep from repeat from rep from repeat from
27 ca cirka approx approximately approx approximately
28 beg begynd beg begin beg begin
29 iml imellem betw between bet between
30 lk løkke lp loop lp loop
31 mlr mellemrum sp space sp space
32 samle samle collect join join join
33 spring over spring over sk miss sk skip
34 hækle fasthed hækle fasthed tens tension gauge gauge
35 lm bue luftmaske bue ch-sp/ ch- space chain space ch-sp / ch-space chain space
36 kl klynge cl cluster cl cluster
37 stgm bagom stangmaske bagom stangen tr beh ndl tr behind of needle bpdc back post double crochet
38 stgm forom stangmaske forom stangen tr infr of ndl tr infront of needle fpdc front post double crochet
39 fm bagom fastmaske bagom stangen dc beh ne dc behind neddle fpsc front post single crochet
40 fm forom fastmaske forom stangen dc infr of ndl dc infront of needle bpsc back post single crochet
41 db-stgm forom dobbelt stangmaske forom stangen dtr infr of ndl dtr infront of needle fptr front post trible crochet
42 2fm sm 2 fastmasker sammen tr2tog tr 2 together sc2tog single crochet 2 together
43 3fm sm 3 fastmasker sammen tr3tog tr 3 together sc3tog single crochet 3 together

Listen kommer fra hobbyguiden.dk